Mitt i Spånga

Magasinet i Bromsten ska rivas – oklar framtid för hemlösa.

I somras flyttade bostadslös­a in i ett gammalt magasin i utkanten av Bromsten, vilket har skapat oro i området. Nu ska byggnaden snart rivas. Vart personerna som flyttat in ska ta vägen då är oklart. Oklart var de hemlösa som använder övergivna byggnaden

- Stella Papapanagi­otou

Folk är frustrerad­e över att det är en boplats, att obehöriga befinner sig där, det är en olägenhet.

I utkanten av Bromsten, mot Ulvsundavä­gen, ligger en lång träbyggnad. Här har olika företag hållit till tidigare.

Men i somras stod byggnaden övergiven i somras, och en grupp människor flyttade in.

Sedan dess lever och sover knappt 20 personer här. Vi träffar några av dem en ruggig novemberda­g.

– Vi är flera som bodde på Solvalla camping tidigare. När den stängde flyttade vi in i en gammal däckverkst­ad i närheten. Den jämnades med marken i somras, så då kom vi hit, säger en man som vi kan kalla Karl.

Då hade magasinet kvar sina stora portar, men de plockades bort för ungefär en månad sedan.

– Det var första kalla höstdagen, det var inte kul att vakna den morgonen, säger Karl.

Att han och de andra har flyttat in i magasinet har skapat oro i närområdet. Frågan har diskuterat­s i omgångar på Facebook och många har hört av sig med klagomål till stadsdelen.

– Folk är frustrerad­e över att det är en boplats, att obehöriga befinner sig där, det är en olägenhet. Flera beskriver att de känner sig otrygga på sina egna tomter. Det har också varit problem med att folk kör bilar på gång- och cykelbanan till magasinet, säget Pia Fält, parkingenj­ör i Spånga-Tensta.

Vill riva snart

Stadsdelen­s entreprenö­r placerade först ut en stensugga, för att få stopp på bilkörning­en. Men den gick att runda.

– Nu har de lagt ut en stor natursten i stället. Sedan

dess har jag inte hört några fler klagomål om just bilkörning­en, säger Pia Fält.

Huset och marken ägs av Stockholms stad och planen är att byggnaden ska rivas – så snart det bara går, enligt Thomas Schilén, kundförval­tare på fastighets­kontoret.

– Vi inväntar ett rivningslo­v från stadsbyggn­adskontore­t som vi hoppas kommer inom ett par veckor. När det blir dags att riva blir det en avhysning av dem som bor där tillsamman­s med polisen. Sedan kommer det att gå snabbt eftersom där varken finns vatten, avlopp eller el. När allt är borta ska vi återställa marken, säger Thomas Schilén.

Arbetet står stilla

Platsen där magasinet står ingår i området Bromstens-gluggen, där Stockholms stad så småningom planerar att bygga runt 600 bostäder, förskola och en aktivitets­park.

Detaljplan e arbetet har påbörjats men står still i väntan på att programmet för Spångadale­n, som i framtiden är tänkt att knyta samman Bromsten med Rinkeby och Tensta, blir klart.

– Först när programmet har avslutats kan vi säga när detaljplan e arbetet med Bromstens gluggen kan återupptas, skriver Jenny Lindén, projektled­are på exploateri­ngskontore­t, i ett mejl.

Vart Karl och de andra ska ta vägen när magasinet rivs vet de inte ännu. Socialtjän­stens uppsökarte­am har varit på platsen flera gånger, enligt Sofia Månsson, biträdande enhetschef på socialförv­altningen och anvarig för uppsökarte­amet.

– Vi erbjuder stöd, informerar om alternativ och boenden som de kan söka sig till. Vi kan även hjälpa till i kontakten med myndighete­r men all kontakt med uppsökarte­amet är frivillig, säger Sofia Månsson.

Karl själv säger att han levt under liknande omständigh­eter i fyra år.

– Det är tufft att skaffa bostad i den här stan. Det finns bara andrahands­kontrakt och man ska betala tre hyror i deposition. Jag har ledsnat totalt sen jag misslyckad­es med mitt företag som jag drev tidigare, säger han.

Hemmabyggd kamin

Karl och de andra hade hoppats kunna bo kvar i magasinet åtminstond­e över vintern. Trots att portarna är borta har de lyckats ordna värme genom att installera en gammal kamin som de eldar i, och som de säger att brandkåren godkänt under ett av sina besök som de gör då och då.

Men de är väl medvetna om att många vill ha bort dem därifrån.

– Jag kan förstå det till viss del. Det kan vara någon som har tagit något och då går alla grannar igång. Men ”you don’t shit where you sleep”. Vi har ganska hög moral faktiskt, säger Karl.

Vi vet att de ska riva huset, polisen har varit här och sagt det. Vi hoppades att vi kunde bo här till efter jul, det är kallt nu, men vi får se.

 ??  ??
 ?? FOTO: MIKAEL ANDERSSON ?? SKA BORT. Den gamla träbyggnad­en i utkanten av Bromsten kommer sannolikt att rivas inom kort. Då kommer gruppen på knappt 20 personer, som bosatt sig här, att avvisas.
FOTO: MIKAEL ANDERSSON SKA BORT. Den gamla träbyggnad­en i utkanten av Bromsten kommer sannolikt att rivas inom kort. Då kommer gruppen på knappt 20 personer, som bosatt sig här, att avvisas.
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden