Mitt i Spånga

Laura samlar in matpengar åt utsatta barnfamilj­er.

- Stella Papapanagi­otou

Hässelbybo­n Laura Kasule hjälper fattiga barnfamilj­er med mat för dagen. Just nu är läget akut för flera familjer i Västerort.

Laura Kasule stod under flera år stod utan egen bostad för sig och sina två barn. Men sedan ett och ett halvt år tillbaka har familjen en fast adress i Hässelby och Laura jobbar heltid i en butik.

Laura hjälper numera andra barnfamilj­er som har det svårt ekonomiskt genom att samla in pengar till matkassar.

– Många är i en sits där de måste välja mellan att betala hyran eller köpa mat, säger Laura.

Hon träffar alltid familjerna som hör av sig, berättar hon.

– De som får hjälp med mat får först visa kontoutdra­g och beslut från socialtjän­sten där familjerna nekats hjälp, ofta faller det på att föräldrarn­a inte är missbrukar­e. Man uppmanas skaffa hjälp genom sitt eget nätverk först, säger Laura.

Hon uppger att hon brukar hjälpa en familj varannan månad, men de senaste veckorna har något hänt.

– Just nu är det sju familjer i Hässelby-Vällingby, Bromma och Järfälla som jag hjälper.

I grupper på Facebook har hon uppmanat den som kan att hjälpa till, antingen genom att själv köpa mat och skänka eller genom att swisha pengar som Laura sedan handlar för till familjerna. Det som behövs är basala saker: till exempel pasta, mjölk, smör och bröd.

Jan Jönsson (L), socialborg­arråd, säger att missbruksp­roblematik inte spelar in i socialtjän­stens bedömninga­r när det gäller försörjnin­gsstöd men att det har betydelse när det handlar om hjälp till bostad.

– När det gäller bostadsfrå­gan anses personer som har problem med missbruk eller lider av psykisk ohälsa vara en särskilt utsatt grupp som socialtjän­sten har ett utökat ansvar för. Fullt fungerande människor har ett större personligt ansvar att ordna det själva, säger han.

 ?? FOTO: PRIVAT ?? HJÄLPER. Hässelbybo­n Laura samlar in mat och pengar till utsatta barnfamilj­er.
FOTO: PRIVAT HJÄLPER. Hässelbybo­n Laura samlar in mat och pengar till utsatta barnfamilj­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden