Mitt i Spånga

Nödläge för toaletten i Vällingby C

- Victor Malmcrona victor.malmcrona@direktpres­s.se

I december kommer nödiga på Vällingby torg att behöva hålla sig. Den offentliga toaletten mellan Pallas konditori och Rambutiken är snart ett minne blott.

I början av 90-talet stod den klar, den utvändigt mörkgröna, offentliga toaletten på Vällingby torg. Men nu är staden nödgade att byta ut den.

–Avtalet för den gamla toan utgår och en ny toa ska ställas på plats, säger Roger

Queckfeldt, byggledare på Rockstore Engineerin­g som utför jobbet åt trafikkont­oret.

Den som är orolig över att staden spolar bort ett kulturarv kan dock vara lugn. Stockholms stadsmuseu­m har inget att invända mot rivningen – så länge den nya toaletten anpassas till platsen.

Rivs i december

Stadsbyggn­adsnämnden ska den 14 november ha fattat ett beslut i ärendet och rivningen av toaletten väntas börja i början av december. Sedan följer en hel del pappersarb­ete, så när den nya toaletten kan vara på plats är inte helt säkert.

–Det är lite osäkert på grund av jul- och mellandaga­r, men den bör vara på plats senast tio veckor efter att den gamla rivits, säger Roger Queckfeldt.

Den som känner nöden tränga på kan istället leta sig till en trappa ned vid k:5, där det finns toaletter vid Veras värld.

 ?? FOTO: STOCKHOLMS STAD ?? NYTT. Så här ser den nya toaletten ut.
FOTO: STOCKHOLMS STAD NYTT. Så här ser den nya toaletten ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden