Mitt i Spånga

Råcksta begravning­splats

-

O Anlades i början av 60-talet. O Utformades av trädgårdsa­rkitekt Gunnar Martinsson och arkitekt Klas Fåhraeus. O Har plats för 30 000 urngravar och 700 kistgravar. O På platsen finns två begravning­skapell:

Liljans kapell, med 50 sittplatse­r och Rosens kapell, med 200 sittplatse­r.

O De båda kapellen ligger ovan krematorie­t, och kistorna lyfts upp till kapellen via en kisthiss.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden