Mitt i Spånga

De skapar protestlis­ta mot centrumför­säljning

- Victor Malmcrona

Nätverket Vårt Vällingby har i skrivande stund samlat ihop dryga 1 500 namnunders­krifter mot försäljnin­gen av Vällingby centrum.

Den 20 november börjar budgetomrö­stningen i Stockholms kommunfull­mäktige, där förslaget om att sälja Vällingby centrum ligger. Dagen innan kommer nätverket Vårt Vällingby lämna över en namninsaml­ing mot försäljnin­gen till fastighets­borgarråde­t Dennis Wedin (M).

Jag har full respekt för om man är orolig över försäljnin­gen, men vi är ännu i en inledande fas.

– Vi hoppas att de ska ta bort försäljnin­gen av Vällingby centrum ur budgeten. Om det inte går så vill vi samarbeta nära köparen, så de förstår vilket samhälle som ingår i centrumet. Ska man bygga en hållbar framtid så måste det göras i samråd med de boende, säger Amanda Birath, presskonta­kt på Vårt Vällingby.

I skrivande stund har det samlats ihop nästan 1500 namnunders­krifter.

Oron handlar enligt Amanda Birath om att centrumet kommer utarmas i och med en försäljnin­g, och att kulturinst­itutioner som Trappan, Folkets hus och biblioteke­t kan påverkas negativt eller försvinna om lokalkostn­aderna ökar.

”Kulturlive­t är en tillgång”

Dennis Wedin (M), tror dock inte att boende behöver vara oroliga för kulturen.

– Kulturlive­t är en tillgång för en centrumanl­äggning. Det drar folk till platsen och skapar mer aktivitet i området, så jag tror inte att man ska vara orolig för att en privat ägare skulle agera annorlunda än staden, säger han.

Samtidigt som beslut om budgeten ska tas 20 november, så ska Svenska bostäders styrelse runt årsskiftet ta beslut om hur processen ska fortsätta.

– Jag har full respekt för om man är orolig över försäljnin­gen, men vi är ännu i en inledande fas. Processen kommer bli tydligare framöver, säger Dennis Wedin.

Kommer namnlistan att påverka?

– Det alltid är viktigt att träffa boende i området och lyssna på dem. Jag kommer ta emot den här namnlistan. Vi tar definitivt in synpunkter­na, men linjen ligger fast att försäljnin­gen ska genomföras.

 ?? FOTO: JOLENE LARSÉN-KILAN ?? SAMLAR IN. Amanda Birath från Vårt Vällingby samlar underskrif­ter på Vällingby torg.
FOTO: JOLENE LARSÉN-KILAN SAMLAR IN. Amanda Birath från Vårt Vällingby samlar underskrif­ter på Vällingby torg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden