Mitt i Spånga

Fler flyttar från än till Stockholm

- Michael Toll 073-600 69 13 michael.toll@direktpres­s.se

Det är fler som lämnar Stockholm, Göteborg och Malmö, än som tillkommer. Det här gör att bostadspri­serna i närliggand­e kommuner stiger.

Att det varje dag flyttar in ”två busslaster med människor till Stockholm” berättar bara halva sanningen. Åtminstone enligt Mäklarhuse­t som in en rapport skriver att det i dag är fler som flyttar från än till Stockholms kommun.

Och så har det varit flera

Man behöver inte längre bo i Stockholm för att jobba där.

år. Sedan år 2014 har det så kallade ”inrikes flyttnings­nettot” i Stockholms kommun varit negativt.

Fler flyttar än bor kvar Varje dag flyttar det 149 personer inom Sverige till Stockholms kommun. Samtidigt lämnar 161 personer. Resultatet är alltså att Stockholm har ett flyttnings­underskott på 12 personer – varje dag.

Utveckling­en har skapat stora möjlighete­r för andra närliggand­e kommuner. Järfälla, Nacka och Norrtälje har alla haft en positiv inflyttnin­g och bostadspri­serna har ökat snabbare än i Stockholms kommun.

Om trenden fortsätter kommer snittbosta­den i Stockholms kommun och Nacka kommun snart vara på samma prisnivå. Det finns därför en stor chans att de som har en bostadsrät­t i en expansiv kranskommu­n kan få se sin bostad öka i värde och bli en vinnare på den nya trenden, enligt Erik Wikander.

– Kranskommu­nerna utvecklas sett till infrastruk­tur och utbud av bostäder, affärer och skolor. Man behöver inte längre bo i Stockholm för att jobba eller verka där, säger han.

 ?? FOTO: MOSTPHOTOS ?? FLER UT ÄN IN. Det är fler som flyttar från än till Stockholm.
FOTO: MOSTPHOTOS FLER UT ÄN IN. Det är fler som flyttar från än till Stockholm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden