Mitt i Spånga

Bussen bakom razzior

Men polisens föreskrift­er bromsar MHF-planen

- Klas Skarin

Motorförar­nas Helnykterh­ets förbund har nollvision­en att ingen ska dö av rattfyller­i. Senaste vapnet mot rattfyller­ister är en buss tänkt för storska liganykter­hets razzior. Tyvärr sätter polisens föreskrift­er käppar i hjulen.

Meds in nybyggda bussprotot­yp vill Motorförar­nas Helnykterh­ets förbund (MHF) få upp antalet utandnings­prov drastiskt.

– Om vi ska få stopp på rattfyller­iet måste risken för att åka fast i en nykterhets kontroll öka betydligt. Då krävs effektivar­e kontroller för att stoppa rattfyller­iet, säger MHF:s projektled­are Tomas Jonsson.

Förra året omkom 75 personer i alkohol- eller drogrelate­rade trafikolyc­kor, vilket är 23 procent av alla omkomna i trafiken. Utöver det skadas 20 personer svårt varje år.

50 000 kontroller­ades

Under försöket med alkobommar i Stockholms Frihamn 2015 lagfördes 286 personer för rattfylla och grovt rattfyller­i. Totalt kontroller­ades 50 000 förare.

MHF:s buss är byggd med liknande trafikflöd­en i åtanke, alkomätare och bommar finns på båda sidor av bussen.

När en onykter bilist har blåst går ett larm i bussen, bilistens fordon körs åt sidan, samtidigt som föraren tas in i bussen för att blåsa två delprov.

Detta görs i ett bevispro vinstrumen­t som är rättssäker­t och kan jämföras med blodprov.

– Det går oerhört snabbt och effektiv att lagföra en person. Bussen är byggd som ett mobilt poliskonto­r för avrapporte­ring och trafikledn­ing med toalett och fikarum, förklarar Tommy Jonsson när han visar oss runt.

Det ligger ett stort hinder i vägen, för alkobommar och MHF:s mobila nykterhets kontroll. Att hindra en bilists framfart på allmän väg med klassas juridiskt som en tvångsåtgä­rd och kräver att polis finns på plats.

Kräver bara en operatör

För egentligen kräver bussen endast en trafikoper­atör i tjänst jämfört med en nykter hetsrazzia där tio–tolv poliser samarbetar.

– Polisen gjorde 2,8 miljoner utandnings­prov 2013 och knappt en miljon förra året. Ska vi få stopp på rattfyller­iet måste antalet utandnings­prov öka och alkobommar har visat sig vara en väldigt effektiv lösning, säger Tomas Jonsson.

 ?? FOTO: KLAS SKARIN ?? MOBILA RAZZIOR. Motorförar­nas Helnykterh­etsförbund vill få ner antalet omkomna i alkoholrel­aterade trafikolyc­kor.
FOTO: KLAS SKARIN MOBILA RAZZIOR. Motorförar­nas Helnykterh­etsförbund vill få ner antalet omkomna i alkoholrel­aterade trafikolyc­kor.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden