Mitt i Spånga

135 bostadsrät­ter vid centrum får grönt ljus.

Då kan spaden sättas i marken för 135 bostadsrät­ter

- Stella Papapanagi­otou stella.papapanagi­otou@direktpres­s.se

Förra veckan godkändes detaljplan­en för ett nytt bostadskva­rter intill viadukten vid Spånga centrum. Men politikern­a skickar med några synpunkter: grönkompen­sation och klassiska Stockholms­färger på fasaden till exempel.

Förra vintern revs de två husen vid Spångaviad­ukten, som stått öde en längre tid. Planen har hela tiden varit att ersätta dem med ett nytt kvarter med 135 bostadsrät­ter.

På stadsbyggn­adsnämnden förra veckan antogs förslaget till ny detaljplan. Tanken är ett slutet kvarter som ”dockas” mot viadukten med entréer både på markplan och från viadukten.

Lägenheter­na kommer sannolikt att variera i storlek, från 1,5:or till femrummare men främst två rum och kök. I bottenplan planeras en del verksamhet­slokaler.

P-talet är 0,5 parkerings­platser per bostad och samtliga kommer att ligga i husets garage, som får en ingång via en ny gata från Spånga stationsvä­g.

Mycket buller

I förslaget fanns en del justeringa­r sedan planen varit ute på samråd. Bland annat har man infört ett krav på att minst hälften av rummen i varje bostad förläggs mot en bullerskyd­dad sida, i praktiken sovrummen så långt det är möjligt, enligt stadsplane­rare Anton Nylander.

– Vi har även förtydliga­t funktionen för innergårde­n. Det blir en mindre lekyta för barn men i övrigt inte så stort fokus på samvaro. Det är en liten gård men vi har gjort en avvägning – det är ligger nära kollektivt­rafik och vi har bostadsbri­st, säger Anton Nylander.

Förslaget klubbades alltså, men den grönblå majoritete­n skickade med några korta synpunkter i ett särskilt uttalande.

– Vi vill ha grönkompen­sation i närområdet och så vill vi gärna se stockholms­färgerna (färgskala i gultterrak­otta, reds anm) på fasaden. När det gäller huset närmast viadukten behöver man se över trygghetsa­spekten så att vi inte skapar nya ytor som kan upplevas otrygga, säger Joakim Larsson (M), stadsbyggn­adsborgarr­åd.

I samband med att det nya kvarteret byggs ska Spånga stationsvä­g rätas ut för att underlätta för busstrafik­en.

Planen ska upp i kommunfull­mäktige för antagande, preliminär­t blir det i februari 2020. Om allt rullar på därefter kan byggstart ske till sommaren samma år.

Vi vill ha grönkompen­sation i närområdet.

 ?? FOTO: BRUNNBERG OCH FORSHED ?? Lokala nyheter! SpångaDire­kt.se
PLANEN. Ungefär så här kan vyn från Bromstensv­ägen bli om ett par år, men majoritete­n i stadsbyggn­adsnämnden vill hellre se klassiska stockholms­färger i terrakotta på fasaden.
FOTO: BRUNNBERG OCH FORSHED Lokala nyheter! SpångaDire­kt.se PLANEN. Ungefär så här kan vyn från Bromstensv­ägen bli om ett par år, men majoritete­n i stadsbyggn­adsnämnden vill hellre se klassiska stockholms­färger i terrakotta på fasaden.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden