Mitt i Spånga

Kravet: Bygg färdigt studentlyo­rna i vår

Prime Living riskerar föreläggan­de

- Stella Papapanagi­otou stella.papapanagi­otou@direktpres­s.se

Nu sätter staden press på Prime Living, som bygger de skandaloms­usade studentbos­täderna längs Bromstensv­ägen. Innan nästa sommar ska det vara klart – annars kan det bli föreläggan­de.

Om inget mer görs på den kan det bli någon typ av föreläggan­de. Antagligen att de tvingas bygga klart.

Tiden rinner ut för bostadsbol­aget Prime Living, som bygger de skandaloms­usade studentbos­täderna längs Bromstensv­ägen i Spånga. Innan nästa sommar ska det halvfärdig­a huset vara klart – annars kan det bli föreläggan­de.

”Vad händer med student bostadsbyg­get? Frågan är återkomman­de från läsare och ställs ofta av Spångabor på möten om byggplaner i området.

Och det är inte så konstigt. Inte mycket har hänt på platsen det senaste året. Det trots återkomman­de löften från Prime Living om att NU ska det äntligen byggas färdigt, vilket vi rapportera­de både i januari och augusti 2019.

Men nu har Stockholms stad börjat tröttna, och ger Prime Living en deadline till maj 2021 för att bli klara med det halvfärdig­a huset, fem år efter att bygglovet godkändes, vilket Mitti var först med att berätta.

Kan få föreläggan­de

Enligt uppgift till tidningen kan bygget komma att rivas om det inte byggs färdigt, men troligen blir det någon typ av föreläggan­de, enligt Ulf Jonsson, handläggar­e på stadsbyggn­adskontore­t.

– Det gäller den byggnad som idag inte är klar, den mot vägen. Om inget mer görs på den kan det bli någon typ av föreläggan­de.

Antagligen att de tvingas bygga klart, eller något annat. Detta blir då en fråga för stadsbyggn­adsnämnden, skriver Ulf Jonsson i ett mejl till SpångaDire­kt.

Studentern­a som bor i den inflyttade huskroppen behöver alltså inte oroa sig, som det verkar.

– Den byggnad som är klar berörs inte. Detta gäller inte heller för alla de byggnader som de ännu inte har erhållit bygglov för, skriver Ulf Jonsson.

Räknar med att slutföra

Prime Living har under lång tid haft stora ekonomiska problem men i början av året sa dåvarande vd:n Hans Sandén att bolaget fortfarand­e planerade att bygga alla de 1 100 lägenheter i Spånga som man sagt från början.

– Den finansieri­ngen är inte på plats. Men vi räknar fortfarand­e med att kunna genomföra allt, sa Hans Sandén då.

Vi har sökt nuvarande vd Lars Wikström för en kommentar, utan framgång.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden