Mitt i Spånga

Skandaloms­usat

-

I mars 2018 flyttade de första studentern­a in i ett av Prime Livings studenthus i Spånga. Detta trots att huset inte var helt färdigt- Bland annat saknades hissar, balkonger och brevlådor, elen kom och gick.

Prime Living dras med stora ekonomiska problem och inte mycket har hänt i den andra, halvfärdig­a huskroppen i Spånga, trots återkomman­de löften.

Tidigare i år stämde Lunds universite­t företaget då man krävt tillbaka pengar på grund av stora brister i Prime Livings studentbos­täder i Lund. Företaget lämnade in en genstämnin­g. Ärendet är inte avgjort.

 ?? FOTO: MIKAEL ANDERSSON ?? INTE KLART. Bilden är från förra vintern. Fortfarand­e är området en byggarbets­plats.
FOTO: MIKAEL ANDERSSON INTE KLART. Bilden är från förra vintern. Fortfarand­e är området en byggarbets­plats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden