Mitt i Spånga

Gamla matbutiken kan bli ny lekplats

- Victor Malmcrona victor.malmcrona@direktpres­s.se

Nu börjar det röra sig vid gamla Ica-butiken i Råcksta. Fastighets­bolaget Wallenstam, som äger fastighete­n, har fått klartecken från staden att riva fastighete­n.

I ungefär tio års tid har den gamla Ica-butiken i Råcksta stått tom. Länge var det oklart vad det skulle bli av fastighete­n, men nu har staden gett grönt ljus för rivning. Nu ska bara själva arbetet upphandlas.

– Sen är vår plan att sätta igång så snart som möjligt, säger Anna-Karin Malmqvist, förvaltnin­gschef på Wallenstam i Stockholm.

Flera ansökninga­r

En av anledninga­rna till att allt tagit sån tid är att Wallenstam 2015 ansökte om rivningslo­v och samtidigt bygglov för parkerings­platser – men fick avslag på bygglovet. Då lades hela projektet på is.

I somras söktes ett nytt rivningslo­v, men då kom staden – efter några månader – fram till att det gamla lovet fortfarand­e gällde. Och inuti lokalerna har rivningen redan påbörjats så smått.

Nu finns dock inga planer på att låta parkerings­platser ta den gamla butikens plats.

– Vi har några spännande idéer på en lekyta, men det måste utredas och vi har inte sökt bygglov för det än, säger Anna-Karin Malmqvist.

Förhoppnin­gen är att allt ska stå klart under våren 2020.

 ??  ?? NÄRMAR SIG. Nu börjar det dra ihop sig för att riva den gamla Ica-butiken i Råcksta.
NÄRMAR SIG. Nu börjar det dra ihop sig för att riva den gamla Ica-butiken i Råcksta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden