Mitt i Spånga

Detta är planen

-

Vid Spångaviad­ukten, där det idag endast finns en tom grop, planeras ett nytt kvarter med 135 bostadsrät­ter som ska byggas av AB Borätt. Platsen omgärdas av bilvägar och ligger ett stenkast från järnvägssp­åren. Därför har man bakat in krav på att hälften av rummen i varje bostad ska ligga mot en bullerskyd­dad sida.

Innan bostäderna börjar byggas ska Spånga kyrkväg rätas ut. Detta för att underlätta för busstrafik­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden