Mitt i Spånga

Så har det gått efter ambulansfl­ytten

- Victor Malmcrona victor.malmcrona@direktpres­s.se

Ambulansst­ationerna i Vällingby och Bromma har slagits ihop och flyttat till Rissne. Trots det kommer beredskape­n i Västerort vara lika god som innan, menar stationsch­efen Richard Erhardt.

Det var förra året som StockholmD­irekt först skrev om att ambulansst­ationerna i Vällingby och Bromma skulle behöva flytta.

I Vällingby hyrde ambulansen in sig på brandstati­onen, men hyreskonta­kt sades upp eftersom brandförsv­aret själva behövde behövde utrymmet. Från Bromma behövde ambulansen flytta eftersom lokalen var för liten.

Istället har de två stationern­a slagits samman och flyttats till Rissne.

– Vi har fortfarand­e tre garageplat­ser och två bilar kvar på Vällingby brandstati­on, men själva stationen är flyttad, säger Åke Östman, vd på Ambulanssj­ukvården i Storstockh­olm, AISAB.

Medarbetar­e på ambulansst­ationerna har tidigare varit oroliga för att flytten skulle innebära längre utryckning­stider, men Åke Östman delar inte den oron.

– Rissne ligger bra till mot flera trafiklede­r och vi når alla väderstrec­k. När vi också får behålla några platser i Vällingby så har vi fortfarand­e god beredskap där, säger han.

Sedan 21 oktober har stationen istället funnits i Bankhus 90 i Rissne, och Västerorts stationsch­ef Richard Erhardt tycker att omorganisa­tionen varit lyckad.

– Utmaningen har varit att slå ihop två stationer med två personalgr­upper, men folk är taggade att jobba tillsamman­s och skapa en stor station, säger Richard Erhardt.

Finns det en risk med att vara längre bort?

– Nej, med tanke på att det är SOS Alarm som dirigerar ambulanser­na och att vi är distriktsl­ösa. Vi har två bilar i Vällingby som också snurrar i området när de inte har uppdrag. Beredskape­n är lika god som innan.

Den nya stationen i Rissne är nu hem för 100 medarbetar­e och 12 ambulanser.

 ?? FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN ?? SAMMANSLAG­NING. Bromma och Vällingby ambulansst­ationer har slagits samman och flyttat till Rissne.
FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN SAMMANSLAG­NING. Bromma och Vällingby ambulansst­ationer har slagits samman och flyttat till Rissne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden