Mitt i Spånga

Juryns motivering

-

Årets revanschis­t drivs av att ge människorn­a i förorterna en röst, i synnerhet kvinnorna. Idag är hon Sveriges R&B-drottning, och i startgropa­rna för ett internatio­nellt genombrott. Men framgången var inget självklarh­et. Själv säger hon att förutsättn­ingarna för att hon skulle lyckas inte alls fanns. Hon säger att hon har jobbat hårt för att nå sina mål, och hoppas inspirera sina fans till att de också kan göra samma resa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden