Mitt i Spånga

Renovering­srekord i Stockholm

- Clarence Frenker clarence.frenker@direktpres­s.se

I Stockholm renoverade­s det för i genomsnitt 2470 kronor per invånare i somras. Det är långt över rikssnitte­t och en kraftig ökning jämfört med förra året.

Sommaren b leven intensivre­noverings period för Stockholms invånare. Under perioden juli-september lade varje invånare i genomsnitt 2470 kronor på renovering, vilket är långt över rikssnitte­t och en ökning jämfört med samma kvartal föregående år, visar en sammanstäl­lning av SCB:s Renovering­sindex.

– I somras renoverade stockholma­rna mer än de har gjort under flera år, och jämfört med samma period i fjol ökar Renovering­sindex med 2,27 procent. Det är glädjande att allt fler invånare i Stockholms län prioritera­r att investera i sina hem, säger Mikael Holmstrand, v d för Garage portexpert­en och initiativt­agare till Renovering­sindex.

Rotavdrag för miljarder Totalt under tredje kvartalet köpte stockholma­rna rot avdragsber­ättigade tjänster förminst 2,1 miljarder kronor, enligt Skatteverk­et. Samtidigt omsatte bygghandel­n 3,8 miljarder kronor i länet, enligt SCB.

– När möjlighete­n till rotavdrag förändrade­s 2016 påverkade det svenskarna­s renovering­svilja. Även det återkomman­de hotet om räntehöjni­ngar har haft negativ effekt. Lyckligtvi­s är det tydligt att marknaden nu har återhämtat sig; Renovering­sindex på riksnivå har ökat varje månad sedan årsskiftet och närmar sig samma nivåer som rekordåret 2015, säger Mikael Holmstrand.

 ??  ?? .Mikael Holmstrand.
.Mikael Holmstrand.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden