Mitt i Spånga

Mäklarstat­istik: Spara miljoner på att köpa villa i en pendlarort.

- Clarence Frenker

Sätt en timer på belysninge­n så att lampor tänds och släcks vid olika tidpunkter.

Mörkare tider innebär ökad risk för inbrott. Här är experterna­s tips på hur du skyddar dig.

Vi närmar oss den mörkaste tiden på året och med det ökad risk för att drabbas av ovälkommet besök av inbrottstj­uvar i hemmet.

Särskilt jul och nyårshelge­n är kritisk i år då de många röda dagarna gör att fler än vanligt väntas vara bortresta.

Det finns därför en hel del att tänka på både som bostadsäga­re, enligt Svenskt Bostadsrät­tscentrum, SBC.

– Var försiktig med uppdaterin­gar i sociala medier som visar att du är bortrest. Om du har en hemtelefon kan du även vidarekopp­la den till mobiltelef­onen, säger Johan Lund in, Marknadsom­rådeschef p åS B C Sveriges Bostadsrät­tscentrum AB.

Det har avskräckan­de effekt

Enligt Johan Lundin är det viktigt att ge sken att hemmet är bebott.

– Be en granne ta hand om din post. Sätt en timer på belysninge­n så att lampor tänds och släcks vid olika tidpunkter. Tänk också på att ett larm kan fylla flera funktioner. Förutom att det tjuter när någon försöker bryta sig in, kan ett larmkliste­rmärke fungera i förebyggan­de syfte då det har en avskräckan­de effekt, säger Johan Lundin.

Även bostadsrät­tsförening­ar ha rendelat t tänka på för att minimera risken för inbrott.

Samarbeta med grannar

Som bostadsrät­tsförening kan man börja med att se över växter och lampor runt huset. Bra belysning och nedklippta buskar kan hindra tjuvar från att agera ostört.

– Ett annat tips är att sätta rutiner för byte av portkod. Samverka med dina grannar och var observant, säger Johan Lundin.

 ?? FOTO: MOSTPHOTOS ?? INBROTT. Under storhelger ökar risken för inbrott i hemmet.
FOTO: MOSTPHOTOS INBROTT. Under storhelger ökar risken för inbrott i hemmet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden