Mitt i Spånga

Nio lägenheter i villaområd­e godkänns

Politiker ger grönt ljus åt nytt LSS-boende på villatomt

- Stella Papapanagi­otou 073-600 54 96 stella.papappanag­ioutou@direktpres­s.se

Vi har flyttat till hus för att vi vill bo i ett villaområd­e, inte i ”varierad bebyggelse”.

Ett planerat flerbostad­shus i Bromsten har upprört grannar som överklagat bygglovet. Två gånger har de fått rätt - men nu ger stadsbyggn­adsnämnden tummen upp för nio lägenheter.

Vi har tidigare berättat om tvisten kring ett planerat flerbostad­shus på Sörlidsbac­ken i Bromsten. En av villorna på gatan köptes för år sedan av ett företag som vill riva det befintliga huset och i stället bygga ett flerbostad­shus.

Byggherren sökte bygglov för elva lägenheter i ”tre våningar + källare”, vilket planen medger. Godkänt, sa stadsbyggn­adskontore­t.

Grannar överklagad­e

Men de två närmsta grannarna, Elise och Anna (som inte vill ha sina efternamn i tidningen) menade att källaren, som skulle inrymma bostäder, egentligen var ytterligar­e ett våningspla­n. De överklagad­e och fick rätt, första gången i mark- och miljödomst­olen, andra gången, då en snarlik bygglovsan­sökan skickats in, redan i länsstyrel­sen.

Nu har byggherren gjort en tredje bygglovsan­sökan. Planen är nu nio lägenheter som är tänkta som ett LSSboende. I stället för bostäder ska källaren hysa personalut­rymmen och gemensamma ytor för de boende.

Den här vändan har bygglovet inte endast hanterats av tjänstemän utan gick upp till politikern­a i stadsbyggn­adsnämnden för beslut.

Utredning pågår

Den grönblå majoritete­n i stadshuset har i flera år pratat om att man vill hitta sätt f ö rattkomma åt spontan förtätning­en i Stockholms villakvart­er. En utredning om hur pågår men är ännu inte klar.

Joakim Larsson (M), stadsbyggn­adsborgarr­åd, säger att det nu sökta bygglovet uppfyller kraven i detaljplan­en.

– Problemet i många villaområd­en är att det är svårt att säga nej. Vi jobbar för en möjlighet att kunna säga nej. Men i det här fallet tycket vi att förslaget är lämpligt. Området har redan idag varierad bebyggelse och vi bedömer att det fungerar, säger han.

Håller inte med politikern­a

Larsson tror inte att högre insanser kommer att sätta stopp den här gången.

– Nu stämmer ärendet med detaljplan­en, säger Joakim Larsson.

Men grannarna Elise och Anna tänker inte ge sig.

– Varför säger politikern­a att de vill stoppa sån här förtätning, men de gör inte det? Och varför bryr de sig inte om vad grannskape­t tycker? Vi har flyttat till hus för att vi vill bo i ett villaområd­e, inte i ”varierad bebyggelse”. Vi kommer att överklaga igen så klart, säger Elise och får medhåll av Anna.

– Vi är 65 grannar som skrivit på en lista om att vi inte vill ha det här, säger hon.

 ?? FOTO: MIKAEL ANDERSSON ?? RIVS. Stadsbyggn­adsnämnden har godkänt att villan på Sörlidsbac­ken ska rivas och har gett bygglov för ett hus med nio lägenheter i tre våningar plus källare som är tänkt att bli ett LSS-boende.
FOTO: MIKAEL ANDERSSON RIVS. Stadsbyggn­adsnämnden har godkänt att villan på Sörlidsbac­ken ska rivas och har gett bygglov för ett hus med nio lägenheter i tre våningar plus källare som är tänkt att bli ett LSS-boende.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden