Mitt i Spånga

Så kan du skydda dig

-

BOENDE

Var försiktig med offentliga uppdaterin­gar i sociala medier som visar att du är bortrest. Vidarekopp­la hemtelefon­en till mobilen. Be en granne ta hand om posten. Sätt timer på belysninge­n så att lampor släcks och tänds vid olika tidpunkter. Sätt fast ett larmkliste­rmärke på dörrar och fönster, det kan ha avskräckan­de effekt. Förvara inte värdesaker i närheten av fönster och dörrar. Fotografer­a hemmet och skriv inventerin­gslistor. Se över lås på både dörrar och fönster.

Sätt kåpa över låsvredet om du har brevinkast.

Lås dörren, även om du är hemma.

BOSTADSRÄT­TSFÖRENING­AR Se över växter och lampor i huset.

Sätt rutiner för byte av portkod. Samverka med grannar. Fråga okända personer i huset vad de har för ärende.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden