Vik­ti­gast · En mäk­la­re ska ha …

Mitt i Spånga - - HEMMA · BOSTAD · INREDNING - KÄL­LA: BOUPP­LYS­NING­EN.SE

1

Kän­ne­dom om det om­rå­de där du ska kö­pa el­ler säl­ja bo­stad.

2

Mäklar­li­cens och upp­fyl­ler de krav som ställs för att få va­ra mäk­la­re.

3

Bra re­fe­ren­ser. Be mäk­la­ren om re­fern­ser från ti­di­ga­re kun­der, då kan du ska­pa dig en upp­fatt­ning om­hur mäk­la­ren är att ha och gö­ra med.

4

Ett rim­ligt ar­vo­de. De van­li­gas­te mo­del­ler­na för mäk­la­rens ar­vo­de är en fast sum­ma, en pro­cent­sats av kö­peskil­ling­en, el­ler en steg­mo­dell.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.