Mitt i Spånga

Klart vem som tar över Akal­la kyr­ka

- Religion

AKAL­LA. I vå­ras kom be­ske­det att Spånga-Kis­ta för­sam­ling, som är en del av Svens­ka kyr­kan, be­slu­tat att säl­ja Akal­la kyr­ka efter ett be­slut i kyr­ko­full­mäk­ti­ge.

An­led­ning­en sta­vas eko­no­mi – allt­så att det blev för kost­samt för för­sam­ling­en att ha kvar bygg­na­den i sin ägo.

Nu står det klart att den nya äga­ren är Ka­tols­ka kyr­kan. När­ma­re be­stämt är det den sy­ri­ans­ka ka­tols­ka kyr­kan som nu får en egen kyr­ko­bygg­nad ge­nom kö­pet. De får till­trä­de ons­da­gen den 1 ju­li.

Akal­la kyr­ka lig­ger på Si­be­li­us­gång­en 7, och in­vig­des 1973.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden