Mitt i Spånga

Så för­de­las peng­ar­na

- Business · Revenue · Financial Accounting · Corporate Finance · Finance

O Spånga-Tens­ta 2,7 mil­jo­ner: O Ut­ö­kad be­lys­ning vid Spånga IP, 1,5 mil­jo­ner O Upp­rust­ning Kn­ut­by mo­tions­spår, 0,7 mil­jo­ner O Be­lys­ning vid hund­rast­går­dar­na Lun­daäng­ar­na, 0,5 mil­jo­ner O Rin­ke­by-Kis­ta 0,2 mil­jo­ner:

O Platslyft Bred­by­plan, 0,1 mil­jo­ner O Ut­ö­kad be­lys­ning på Hus­bys­ti­gen, 0,1 mil­jo­ner

 ?? FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN ?? Trygg­hets­bor­gar­råd Erik Slott­ner (KD).
FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN Trygg­hets­bor­gar­råd Erik Slott­ner (KD).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden