Mitt i Spånga

Snab­ba hus

-

O 134 lä­gen­he­ter gjor­da av flytt­ba­ra mo­du­ler byggs vid Bergs­lags­vä­gen på till­fäl­ligt bygg­lov.

O Ett till­fäl­ligt bygg­lov be­hö­ver ing­en de­talj­plan, och gäl­ler som längst i 15 år.

O Lä­gen­he­ter­na ska hy­ras ut till unga vux­na mellan 18 och 30 år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden