Så kan du stöt­ta den lo­ka­la han­deln

Mitt i Spånga - - SHOPPING & MODE · EVENT · INSPIRIATI­ON - Har du be­sökt din

Till­hör du en risk­grupp?

Be en gran­ne, be­kant el­ler släk­ting om hjälp med shop­ping­en.

Stöt­ta din fa­vo­ri­tre­stau­rang ge­nom att be­stäl­la ta­ke away el­ler hem­le­ve­rans.

fa­vo­rit­bu­tik? Vi­sa det för be­kan­ta i so­ci­a­la me­di­er!

Många lo­ka­la bu­ti­ker har idag även en webb­s­hop där du kan hand­la om du in­te vill be­sö­ka bu­ti­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.