Mitt i Spånga

Häs­sel­by Söd­ra Vil­las­tad Rid­der­sviks­vä­gen 161 A-J

-

Brf Fol­kets Hus är ett pro­jekt av Bo­ro­hus som be­står av 9 st. rad­hus med en boy­ta om 122 kvm per bo­stad. Var­je bo­stad har en egen par­ke­rings­plats.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden