Mitt i Spånga

Ex­tra in­spi­ra­tion med Som­marDi­rekt

Si­dor med tips för hemes­ter, läs­ning & täv­ling­ar som räc­ker för dig – he­la som­ma­ren!

- Bicycles · Outdoor Hobbies · Hobbies

Cyklar säljs slut och allt fler stock­hol­ma­re har hit­tat ut i spå­ren runt om­kring stan. ”När man väl är ute och cyklar och pul­sen är hög­re, då är det ro­li­ga­re,” för­kla­rar Ma­til­da Fors­sman som cyklar med sin pap­pa Bengt.

 ??  ??
 ??  ?? EX­TRA SOM­RI­GA SI­DOR
EX­TRA SOM­RI­GA SI­DOR

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden