Mitt i Spånga

Krys­sa rätt och vinn bio­bil­jet­ter!

- Stockholm

Täv­la med Di­rek­tp­ress! Var med i kam­pen om två bio­bil­jet­ter – ge­nom att skic­ka in de ord som kom­mer fram i korsor­dets färg­mar­ke­ra­de ru­tor.

Täv­la ge­nom att skic­ka in kod­or­den, namn och din adress till kors­ord@di­rek­tp­ress.se

– el­ler skriv på ett vy­kort och pos­ta till adres­sen ”Kors­ord, Di­rek­tp­ress,

Box 5290, 102 46 Stock­holm”

Se­nast på tis­dag den 30 juni 16.00 vill vi ha din lös­ning.

För­ra veckans vin­na­re: Mar­jat­ta Lindeman, Hud­dinge.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden