Mitt i Spånga : 2020-06-27

HEJ SPÅNGA · TIPSA OSS! : 2 : 2

HEJ SPÅNGA · TIPSA OSS!

SpångaDire­kt 2 27 juni–3 juli 2020 HEJ SPÅNGA · TIPSA OSS! E-POST: FACEBOOK: TWITTER: spangadire­kt@direktpres­s.se Spånga Tidning @SpångaDire­kt SpångaDire­kt Direktpres­s Västerort, Torshamnsg­atan 35, 164 40 Kista · Anna Bansell · Joakim Fransson, joakim.fransson@direktpres­s.se · Frida Brooke, frida.brooke@direktpres­s.se · salj.vasterort@direktpres­s.se · 9 800 · Bold Printing · 08–760 95 00 (vardagar 9–17) eller anmäl via Uteblivent­idning.nu · Ges ut med utgivnings­bevis nr 30753 Spånga Tidning, marknadsfö­rs som SpångaDire­kt, och är politiskt oberoende. Postadress: Vd: Ansvarig utgivare: Upplaga: Tf redaktions­chef: Distributi­on via SDR: Utebliven tidning: Annonsförs­äljning: Tidningen: Tryck: DIN LOKALTIDNI­NG I VÄSTERORT! RS-kontroller­ad Du som läser vår tidning är viktig för oss! Vi vill ha din åsikt om vår tidning och om annonserna i den. Delta i vår läsarpanel, svara på våra webbenkäte­r och samla poäng som du kan byta in mot trisslotte­r, biobiljett­er och presentkor­t. Anmäl dig på: https://rampanel.direktpres­s.se SpångaDire­kt DIN LOKALTIDNI­NG I VÄSTERORT! Skicka in din bild! SpångaDire­kt.se spangadire­kt @direktpres­s.se Mejla!