Mitt i Spånga : 2020-06-27

#ETTSTHLM · NYA KOMPISAR : 20 : 20

#ETTSTHLM · NYA KOMPISAR

SpångaDire­kt 20 27 juni–3 juli 2020 #ETTSTHLM · NYA KOMPISAR » LÄS MER Vad gör vi stockholma­re för att hjälpa varandra i sommar? Gå in på #EttSthlm via StockholmD­irekt.se – och följ oss på Instagram! VAD TYCKER DU? Den här sidan är producerad av #EttSthlm, O ett projekt initierat av DirektPres­s med finansieri­ng från SL, Svenska Bostäder och Vinnova. Journalist­iken är oberoende. Mer info: www.ettsthlm.se