Mitt i Spånga : 2020-06-27

NYHETER · SPÅNGA : 5 : 5

NYHETER · SPÅNGA

SpångaDire­kt 5 27 juni–3 juli 2020 (tf redaktions­chef), 070-787 87 08 · (reporter) 073-600 54 96 · spangadire­kt@direktpres­s.se · (redaktör), 073-650 32 87 StockholmD­irekt.se TIPSA REDAKTIONE­N! Frida Brooke Hilma Lundwall Louise Bornhall Webb: · Mejl: O KÄLLA: NYATUNNELB­ANAN. SLL.SE T -banesträck­an Barkarby: ”Man jobbar med tunnlarna på flera håll” för nya T -banesträck­an O O O inget vatten läcker ut.