Spång­a­bo vann 100 000 kro­nor

Mitt i Spånga - - NYHETER · SPÅNGA -

SPÅNGA. Egen­fö­re­ta­ga­ren Eli­nor Pi­lebro från Spånga skra­pa­de fram tre tv-ru­tor på triss i vå­ras, vil­ket tog hen­ne he­la vägen till TV4 Ny­hets­mor­gon. På plats i tv-stu­di­on val­de hon lott num­mer 21 och skra­pa­de se­dan fram 100 000 kro­nor, peng­ar som ska gå till ett oran­ge­ri.

– Det känns jät­te­bra! Det här kom väl­digt läg­ligt i och med den här tuf­fa vå­ren. 100 000 tar långt tid att spa­ra ihop själv, sa hon när skra­pet var över.

Eli­nor är den and­ra per­so­nen från Spånga som vin­ner på tv-skra­pet i år. Vinst­lot­ten var in­hand­lad hos Vi Vin­na­re i Brom­ma.

FO­TO: PER COR­NELL

FRAM­ÅT. Båt­ä­ga­res mil­jötänk blir allt bätt­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.