38

Mitt i Spånga - - NYHETER · SPÅNGA -

PRO­CENT fär­re stock­hol­ma­re gif­te sig mel­lan mars och ju­ni i år, jäm­fört med sam­ma pe­ri­od för­ra året.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.