Jag stan­nar till slu­tet

Mitt i Spånga - - NYHETER · VÄSTERORT -

O Pre­miär lördag 19 sep­tem­ber i Husby. O Kom­mer spe­las på bå­de Kul­tur­hu­set Stads­tea­tern i Husby och i Vällingby. O Re­kom­men­de­ras från års­kurs åt­ta och upp­åt.

O Max 35 per­so­ner i sa­long­en sam­ti­digt.

O Byg­ger på Fa­te­meh Kha­va­ris livs­hi­sto­ria samt den näs­tan två må­na­der långa sitt­strejk hon ar­ran­ge­ra­de 2017, som bör­ja­de på Mynt­tor­get i Gam­la stan, för att se­dan flyt­tas till Med­bor­gar­plat­sen och slut­li­gen till Nor­ra Ban­tor­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.