VISS­TE DU ATT…

Mitt i Spånga - - NYHETER · SPÅNGA -

den 1 ok­to­ber upp­da­te­ras Stock­holms stads par­ke­rings­app Be­ta­la P? Den nya ver­sio­nen kom­mer bland an­nat möj­lig­gö­ra be­tal­ning via swish. För att an­vän­da ap­pen kan man be­hö­va lad­da ned den på nytt al­ter­na­tivt upp­da­te­ra den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.