Pla­ne­ras i en kors­ning

Mitt i Spånga - - NYHETER · SPÅNGA -

O 12-vå­nings­hu­set pla­ne­ras i kors­ning­en Värs­ta al­lé– Spånga sta­tions­väg.

O Press­by­rån kom­mer att för­svin­na me­dan bygg­na­den där järn­han­deln le­gat är från 1920-ta­let och in­te får ri­vas. Den kom­mer del­vis att be­va­ras och re­no­ve­ras. Se­na­re till­bygg­na­der på hu­set kom­mer dock att ri­vas, bland an­nat en del av fa­sa­den mot Värs­ta al­lé.

O 10 de­cem­ber ska pla­nen upp i stads­bygg­nads­nämn­den.

O Ef­ter ny­år hop­pas sta­den att de­talj­pla­nen kan an­tas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.