Mitt i Spånga

Minskad väntetid mellan dos 1 och 2

- STOCKHOLM.

Smittsprid­ningen av covid-19 domineras nu av deltavaria­nten, mot vilken två doser vaccin krävs för ett bra skydd mot allvarlig sjukdom. Därför gör Regionen det nu möjligt att få den andra dosen snabbare, närmare bestämt redan efter fyra veckor. Förändring­en införs gradvis.

– Nu tar vi detta steg, invånarnas motprestat­ion blir att boka tid direkt när det erbjuds. Både dos 2 men även dos 1 för de som ännu inte inlett sin vaccinatio­n, säger vaccinsamo­rdnaren Magnus Thyberg, i en kommentar.

Den som bokade sin första dos via appen Alltid öppet får automatisk­t ett meddelande om när det är dags för andra dosen.

 ??  ?? KORTAS.
Minskad väntetid mellan vaccindos 1 och 2.
KORTAS. Minskad väntetid mellan vaccindos 1 och 2.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden