Mitt i Sundbyberg - - DET HÄN­DER · 6–13 OK­TO­BER -

Tupp­lur och räv­spel kl 12.00. Folk­bus. En fö­re­ställ­ning med folk­mu­sik och eg­na vi­sor, som virv­lar till och från jor­dens al­la hörn. Det blir svårt att sit­ta still, men lätt att sjunga med! Med Ma­ria Hult­hén, Kaj Mag­nus­son, Stel­lan Sag­vik. Från 3 år. Kul­tur­cent­rum, Hal­lon­ber­gen C, 1 tr. En­tré: 40 kr. LÖRDAG 12 OK­TO­BER.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.