SUV säk­rast bland bi­lar

Mitt i Sundbyberg - - MOTOR · FORDON · KÖRGLÄDJE -

● Toyo­ta Rav4 är 52 pro­cent säk­ra­re än me­del­bi­len. ● Vol­vo XC90, Vol­vo XC60, Mer­ce­des E-Klass, BMW 5-se­rie samt BMW 3-se­rie, Au­di A4 och Au­di A5 är al­la över 47 pro­cent säk­ra­re än ge­nom­snitts­bi­len. ● Vol­vo står ut då al­la de­ras ny­a­re mo­del­ler som in­går i rap­por­ten är över 40 pro­cent säk­ra­re än me­del­bi­len, oav­sett stor­leks­klass.

● Bland små­bi­lar­na är det ba­ra Sko­da Fa­bia och Ford Fi­es­ta som upp­vi­sar en re­la­tivt hög sä­ker­het.

● Även de stör­re små­bi­lar­na Vol­vo V40 och Ci­tro­en Ber­lin­go/Peu­geot Part­ner har myc­ket hög sä­ker­het och är 45 re­spek­ti­ve 42 pro­cent bätt­re än ge­nom­snit­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.