Skic­ka en in­sän­da­re · Så här gör du!

Mitt i Sundbyberg - - TYCK OM · ÅSIKT · DEBATT -

Mejl: re­dak­tion@sund­by­berg­di­rekt.se · Brev: In­sän­da­re Sund­by­berg­Di­rekt, Tors­hamns­ga­tan 35, 164 40 Kis­ta

● Tänk på! Ju kor­ta­re du skri­ver desto stör­re chans att kom­ma med i tid­ning­en. Redaktione­n re­ser­ve­rar sig rät­ten att kor­ta och gö­ra lät­ta­re änd­ring­ar i in­skic­ka­de tex­ter. Du får va­ra ano­nym om du vill. In­skic­ka­de in­sän­da­re kan kom­ma att pub­li­ce­ras på StockholmD­irekt.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.