Ons­dags­gym­pa i Duv­bo­sko­lan

Mitt i Sundbyberg - - DET HÄNDER · 13–20 OKTOBER -

●Vi är ett glatt gäng tje­jer i åld­rar c:a 40–70, som går på gym­pa, (ej kon­di­tion), med hjälp av vår le­da­re Mo­na. Pas­sar al­la. Du trä­nar ef­ter di­na för­ut­sätt­ning­ar. Ons­da­gar 20.00 i Duv­bo­sko­lans gym­pa­sal, Alms­vä­gen 9. Kom och pro­va gra­tis, el­ler ba­ra säg hej förs­ta gång­en. Väl­kom­men, det är ba­ra att kom­ma, vi star­tar den 5/9.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.