Tis­dags­gym­pa i Ur­sviks Mo­tions­gård

Mitt i Sundbyberg - - DET HÄNDER · 13–20 OKTOBER -

●Vi är ett gäng ”gub­bar” i ål­dern 60–85 år som trä­nar gym­pa på tis­da­gar kloc­kan 11.00–12.00. Mo­tions­gym­pa

som man kan trä­na helt i sin egen takt. Är ni in­tres­se­ra­de ring för in­for­ma­tion: Chris­ter Tenö, gym­pa­le­da­re, te­le­fon 070-674 00 15 Väl­kom­men att prö­va på, kos­tar ing­et.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.