Dans

Mitt i Sundbyberg - - DET HÄNDER · 20–27 OKTOBER -

●Kl 16.00–18.30. Freds­ga­tan 6 Sund­by­berg. Nu är det dags för dans på danspa­lat­set Lor­ry. Kom och njut av at­mo­sfä­ren, ming­la och träf­fa nya och gam­la vän­ner. Lyss­na och dan­sa tilll mu­si­ken vi kän­ner. Allt från 60-ta­let och fram­åt. På sce­nen Da­vid & CO. Fri en­tré, bra pri­ser på mat å dryck. Rest&Bar Ar­nest (gam­la Lor­ry). Väl­kom­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.