“g ö m s l e n”

Mitt i Sundbyberg - - DET HÄNDER · 20–27 OKTOBER -

●Franstorps verk­stä­ders ut­ställ­ning “g ö m s l e n” på­går t o m 24 ok­to­ber. Plats: Allak­ti­vi­tets­hu­set, Stu­re­ga­tan 10, Sund­by­berg. Öp­pet­ti­der: mån­dag–fre­dag kl 11–19, lör­dag–sön­dag kl 11–15.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.