Uni­bet lan­se­rar Sve­ri­ges nya Su­per­ca­si­no

Mitt i Sundbyberg - - KORSORD · KRYSSA OCH VINN · VECKA 42 -

Mark­na­dens högs­ta åter­be­tal­ning på ca­si­no­spel – det hit­tar man just nu i Uni­bets ny­lan­se­ra­de Su­per­ca­si­no.

– Vi har all­tid gett myc­ket till­ba­ka till kun­der­na och nu ger vi dem än­nu mer, sä­ger spel­bo­la­gets am­bas­sa­dör Glenn Hysén. Uni­bet är ett av Sve­ri­ges störs­ta spel­bo­lag och lig­ger i fram­kant på den svens­ka spel­mark­na­den.

Bo­la­get är kän­da för sin väle­ta­ble­ra­de sports­book men har ock­så stort fo­kus på sitt ca­si­no.

Nu läg­ger Uni­bet in högs­ta väx­eln och lan­se­rar sitt nya Su­per­ca­si­no, ett ca­si­no som ska ge spe­lar­na mark­na­dens högs­ta åter­be­tal­ning.

I Su­per­ca­si­not hö­jer Uni­bet åter­be­tal­ning­en till 98% på ut­val­da spel­au­to­ma­ter. Det är man uni­ka med i Sve­ri­ge.

Uni­bets am­bas­sa­dör Glenn Hysén gil­lar den nya idén och är stolt över kam­pan­jen.

– Vi har all­tid gett till­ba­ka myc­ket till kun­der­na och nu ger vi dem än­nu mer, sä­ger Glenn.

To­talt sett in­ne­bär Uni­bets kam­panj att man ger 5 mil­jo­ner kro­nor mer till­ba­ka till spe­lar­na var­je år.

Er­bju­dan­det om 98 pro­cen­tig åter­be­tal­ning gäl­ler tio ut­val­da spel i ca­si­not.

För nya kun­der finns en av mark­na­dens mest luk­ra­ti­va bonu­sar – Uni­bet ökar spe­lar­nas in­sätt­ning med 500% i väl­komst­bonus upp till 500 kro­nor.

Med and­ra ord, sät­ter man in 100 kro­nor får man 600 kro­nor att spe­la för.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.