GRAT­TIS

Mitt i Sundbyberg - - FAMILJ · SLÄKT · VÄNNER -

Grat­tis på 9- års­da­gen den 24/9 äls­ka­de Ra­mi öns­kar mor­mor och mor­far.

Grat­tis vår fi­na Ar­wid på 5- års­da­gen den 19/9.

Vi äls­kar dig för all­tid, mam­ma och pap­pa.

Grat­tis Ed­vin! Du fyl­ler 9 år den 8/10. Pap­pa och mam­ma gra­tu­le­rar dig.

Grat­tis äls­ka­de bäs­ta Fe­li­cia på 11- års­da­gen den 4/10 öns­kar mam­ma och pap­pa.

Grat­tis Vin­cent på din 9- års­dag den 6/10. Kram från mor­mor Lil­vor.

Hipp hipp Hur­ra för Da­ni­el 2/10 !!!! Puss från Mam­ma!

Grat­tis Ivan den 3/10! Puss och kram från Ver­ran.

Stort Grat­tis till vår äls­ka­de Lei­lah. Vi äls­kar dig. Mam­ma, pap­pa och sys­ko­nen.

Grat­tiskra­mar till Vin­cent Ryd­holm på 4- års­da­gen 9/10 från mor­mor, mor­far, mos­ter, mor­bror och ku­si­ner­na.

Stort grat­tis på fö­del­se­da­gen 27/9 gam­mel­mor­far Bosse! Öns­kar Evelyn, Mil­lie, Adri­an och Vin­cent.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.