Ja­ga­de ifatt jack­tjuv i Sund­by­berg

Mitt i Sundbyberg - - NYHETER · SUNDBYBERG -

SUND­BY­BERG. En per­son skul­le ny­li­gen säl­ja en jac­ka i cen­tra­la Sund­by­berg men man­nen som pro­va­de den för­sök­te springa iväg med jac­kan. Det skri­ver po­li­sen på sin hem­si­da.

Säl­ja­ren och hans kam­rat sprang i att man­nen med jac­kan och kun­de hål­la fast ho­nom till dess att po­lis kom och grep ho­nom.

Den miss­tänk­te ha­de hjälp av en an­nan per­son som för­svann iväg på mo­ped.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.