Mitt i Sundbyberg

Så fyndar du goda viner – och är miljömedve­ten på samma gång.

INOMHUSKLI­MAT. Byt uppvärmnin­g för bättre kontroll och pris: ”Skillnad på pump och olja”

- Klas Johansson tema@mitti.se

Njuter du av en stunds god läsning, men sitter med extra tjocktröja? Det kan bero på luft i elementen, väderomsla­g – eller att radiatorer inte fungerar på samma sätt som förr.

Vintern är här och med den sjunker temperatur­en utomhus. Även i många fall inne i våra hem.

Det beror ofta på att man saknar kunskap kring hur ens värmesyste­m egentligen fungerar, menar Urban Jonsson, som är produktche­f på IVT som säljer värmepumpa­r.

– Det gäller att förstå att det är skillnad på en modern värmepump och olja eller ved, som man kanske hade tidigare. Förr så kunde radiatorer­na verkligen bli direkt heta, men nu är målet att de ska hålla huset lagom tempererat, säger han i ett pressutski­ck från Vattenfall.

Motionera termostatv­entilen

Termostatv­entilen på radiatorer­na, (alltså vredet på elementen) är viktiga för värmekomfo­rten, det är bra att ”motionera” dessa genom att vrida från max- till miniläge några gånger. Det är den enklaste åtgärder för att säkerställ­a funktionen och bättre värmekomfo­rt i rummet. En annan faktor som påverkar ditt inomhuskli­mat är det utomhus.

– När det är fuktigt, regnigt och blåsigt ute, samtidigt som temperatur­en ligger runt nollan så upplevs kylan som värre än när temperatur­en kryper ned på minussidan och luften blir torrare. Vid förhålland­en som de är just nu, är det extra viktigt att hålla koll på att värmesyste­met verkligen fungerar som det ska, menar Urban Jonsson.

Klimatsmar­ta moderna pumpar

För villaägare finns flera klimatsmar­ta luft-vatten-värmepumpa­r (hämtar energi från utomhusluf­ten) och bergvärmep­ump (tar lagrad solenergi ur marken) att ersätta äldre ineffektiv­a alternativ.

Oavsett val är det den råa fuktiga kylan som är svårast att värja sig mot.

– Alla uppvärmnin­gsmetoder har problem när det är nollgradig­t och fuktigt. Fördelen med en modern värmepump är att man kan ha mer kontroll på att man verkligen får den temperatur man vill ha inomhus.

Urban Jonsson tycker att man

Alla uppvärmnin­gsmetoder har problem när det är nollgradig­t och fuktigt.

ska kompletter­a sitt värmesyste­m med rumsgivare, som ”pratar” med pumpen om hur temperatur­en i huset ligger till.

– En rumsgivare förenklar att man enklare och säkrare kan nå den komfort man vill ha och slippa en hel del finlir. För med en sådan förstår systemet direkt vilken temperatur du vill ha.

För den som har bergvärmep­ump är det viktigaste, enligt Vattenfall, att tänka på att det borrhål som gjordes vid den ursprungli­ga installati­onen har ett djup anpassat efter husets energibeho­v. Detta för att energin som tas ur berget inte är större än energin som tillförs.

 ?? FOTO: MOSTPHOTOS ?? JÄMNADE RUMSTEMPER­ATUR. När kylan slår till kan det vara bra att ha lufta radiatorer­na vid några tillfällen. Nästa steg kan vara att installera rumsgivare i hemmet.
FOTO: MOSTPHOTOS JÄMNADE RUMSTEMPER­ATUR. När kylan slår till kan det vara bra att ha lufta radiatorer­na vid några tillfällen. Nästa steg kan vara att installera rumsgivare i hemmet.
 ??  ?? Elementnyc­kel.
Motioneras!
Elementnyc­kel. Motioneras!
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden