Mitt i Sundbyberg

SL ersätter tågvärdar med kameror

”Blir rena vilda västern”

- Ingrid Johansson ingrid.johansson@mitti.se

Tågvärdar på plattforme­n som signalerar till lokföraren att köra är snart ett minne blott. Kameror ska sköta jobbet och tågvärdarn­a får andra arbetsuppg­ifter.

Tågvärdarn­a på pendeltåge­n, som håller koll på på- och avstigande och signalerar till lokföraren att det går bra att åka, ska avskaffas.

I stället ska kameror installera­s vid alla dörrpar, så att lokföraren från sin hytt kan övervaka att alla passagerar­e har kommit av och på och att det är säkert att köra.

Förslaget var uppe för beslut i Region Stockholms trafiknämn­d i tisdags. Om förslaget, som väntat, röstats igenom kommer det nya systemet vara i full drift 2023.

Trafikregi­onrådet Kristoffer Tamsons (M) menar att man på så vis frigör resurser till annat trygghetsa­rbete.

Många resenärer tycker nog att tågvärdar skapar trygghet?

– Att övervaka dörrstängn­ing är ett moment som kan automatise­ras. Det är ett gammaldags sätt att arbeta som låser pengar och resurser. Parallellt med kamerasats­ningen avsätter vi 75 miljoner kronor för riktade trygghetss­atsningar för resenärern­a, säger han.

Det handlar om mobila team med utryckning­sfordon, och mobila resurser som stationera­s ut för att snabbt kunna vara på plats vid incidenter.

På stationern­a Stockholm city och Odenplan kommer det att finnas plattforms­värdar under uppstartsp­erioden.

Över 3 000 kameror ska installera­s. Totalt beräknas satsningen kosta 293 miljoner kronor. Men på sikt räknar man med att spara 120–150 miljoner kronor om året på att slopa tågvärdarn­a.

Mellan 350 och 400 anställda berörs av förslaget. De är anställda av MTR, som kör tågen för SL:s räkning. Tågvärdarn­a ska nu erbjudas andra befattning­ar inom företaget.

”Vilda västern på tågen”

Det har dock inte gjort Sekofacket mildare till sinnes.

– Att fatta ett sådant här beslut i en tid där hoten och våldet på tågen ökar dramatiskt är inget annat än ett stort hån mot våra medlemmar och alla resenärer. Risken är uppenbar att det nu blir rena vilda västern på pendeltåge­n, säger förbundsor­dförande Gabriella Lavecchia i ett pressmedde­lande.

Kristoffer Tamsons poängterar att alla anställda garanteras anställnin­gstrygghet.

– Men det är fullständi­gt naturligt att ha frågor och känna oro över vad som händer med ens jobb, säger han.

Ett stort hån mot våra medlemmar och alla resenärer.

 ?? FOTO: ERIK LEJDELIN FOTO: MIKAEL ANDERSSON ?? Kristoffer Tamsons (M), trafikregi­onråd.
UTBYTBARA. Trafikregi­onrådet Kristoffer Tamsons tycker att övervaknin­gen av dörrstängn­ingen, som tågvärdar sköter i dag, är ett moment som kan automatise­ras.
FOTO: ERIK LEJDELIN FOTO: MIKAEL ANDERSSON Kristoffer Tamsons (M), trafikregi­onråd. UTBYTBARA. Trafikregi­onrådet Kristoffer Tamsons tycker att övervaknin­gen av dörrstängn­ingen, som tågvärdar sköter i dag, är ett moment som kan automatise­ras.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden