Mitt i Sundbyberg

Ananya vill stötta ungdomar online

Ung entreprenö­r från Rissne har fått hjälp med att starta eget företag

- Naimi Lundegård 072-084 95 77 naimi.lundegard@mitti.se

Ananya Shastri är grundaren av hemsidan ”My platform” som också finns på apparna facebook, instagram och tiktok.

Under sommaren har ungdomar i Sundbyberg fått hjälp med att starta företag. Rissnebon Ananya Shastri har skapat en plattform för unga att prata om ensamhet och psykisk ohälsa.

I tre veckor har 16-åriga Ananya Shastri jobbat med att utveckla och lansera sitt företag ”My person”. När vi träffas har hon en vecka kvar och dagen efter är det dags att pitcha företaget för en jury (se faktaruta).

– Det känns lite nervöst.

Det är via ”Rookie startups” som Ananya under en månad sommarjobb­at med att skapa sitt eget företag.

Vill prata om ensamhet

Hon har skapat plattforme­n ”My person”, en hemsida riktad till unga som är i behov av stöd. På hemsidan skriver bland annat ungdomar om psykisk ohälsa. Det finns också en förhoppnin­g att kunna skapa en anonym chattfunkt­ion.

Samtidigt är Ananya Shastri tydlig med att påpeka att meningen med hemsidan inte är att ge råd och lösningar, utan den ska finnas för att lyssna.

– Vi är där som en vän om man behöver det. Alla vi som jobbar är ungdomar och vi fattar ungdomar bäst, det är mer så vi ser det.

Ökning under corona

Valet att skapa en plattform om psykisk ohälsa bland unga var inte svårt. Förutom hennes eget intresse kring ämnet tror hon också att mer öppenhet behövs, särskilt efter coronapand­emin.

– Vi har kommit långt med att prata om mental ohälsa men inte så långt som vi borde. Under pandemin har allt fler unga varit fast hemma och känt sig ensamma, då behövs en sån här plattform, menar Ananya Shastri.

Namnet på plattforme­n tog hon efter att ha inspirerat­s av tv-serien Greys Anatomy och begreppet ”My person”.

En vecka kvar har de unga entreprenö­rerna på sitt sommarjobb.

Rookie startups

månad får ungdomarna sommarjobb­a med att skapa sina egna företag. av sista veckan när företagen har pitchats för en jury delas priser och dilpom ut till de unga företagarn­a. vissa kommuner, exempelvis Sundbyberg, Järfälla, Nacka, Huddinge och Värmdö.

OOOger cirka 2 000 kronor i startkapit­al till ungdomarna. sedan ungdomarna att skapa, marknadsfö­ra och pitcha sina företag.

OOEn sån här plattform behövs.

– Det är en person som är där ”no matter what” och det är så jag har tänkt med plattforme­n. Det ska vara som en person till folk som känner sig ensamma.

Coachar unga entreprenö­rer

21-åriga Martin Al Khalili är en av de som sommarjobb­at som coach. Han har varit med och stöttat ungdomarna under tiden som de jobbat.

– I slutet av dagen handlar det om att ungdomarna ska kunna tro på sig själva och att de kan åstadkomma förändring­ar i framtiden. Här växer ungdomarna i den tanken, menar Martin Al Khalili.

Som coach har han spenderat sommaren med att svara på de framtida entreprenö­rernas frågor, hjälpa till att utveckla affärsplan­er och kommit med tips.

För Ananya Shastri har den senaste månaden varit lärorik om än lite stressig.

– Det tar lång tid att få spridning på sina saker, att nå ut till folk. Men jag har lärt mig mycket om att driva hemsida och sociala medier.

 ?? FOTO: NAIMI LUNDEGÅRD FOTO: NAIMI LUNDEGÅRD FOTO: NAIMI LUNDEGÅRD ?? ENTREPRENÖ­R.
Martin Al Khalili.
UNGA ENTREPRENÖ­RER.
Under en
I slutet
Erbjuds i
Kommunen
Coacher hjälper
FOTO: NAIMI LUNDEGÅRD FOTO: NAIMI LUNDEGÅRD FOTO: NAIMI LUNDEGÅRD ENTREPRENÖ­R. Martin Al Khalili. UNGA ENTREPRENÖ­RER. Under en I slutet Erbjuds i Kommunen Coacher hjälper

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden