Mitt i Sundbyberg

Barberarna tar över

-

När butikerna försvinner tar barberarna över. En liten överdrift kanske, men barberarna är ett exempel från Fastighetä­garnas spaning över vilka verksamhet­er som uppkommit eller ökat de senaste åren. De andra är: O Second hand. O Delningsfö­rmedlingar, tex av bostäder, verktyg etc. O Co-workinghub­bar. O Konferensl­okaler för mindre grupper. O Kaféer med specifik inriktning, tex katter eller livsstil. O Dataspelsh­allar med verksamhet dygnet runt.

KÄLLA: FASTIGHETS­ÄGARNAS RAPPORT LEVANDE BOTTENVÅNI­NGAR – DRÖM OCH REALITET, APRIL 2021

 ?? FOTO: MOSTPHOTOS ?? TAR ÖVER. Barberare, kattkafeer och second handbutike­r.
FOTO: MOSTPHOTOS TAR ÖVER. Barberare, kattkafeer och second handbutike­r.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden