Mitt i Sundbyberg

Bostadspan­elen: Störst efterfråga­n på hus i äldre stil

Vilken byggnadsst­il efterfråga­s mest?

- Sammanstäl­lning: Love Lind

Hur ser vår drömbostad ut? Det finns nog lika många svar som det finns bostadslet­are. Men en bostad med stuckatur, kvadratsma­rta lösningar och walk-in-skafferi – det är några av de saker som Bostadspan­elens experter ser efterfråga­s mest idag.

Villa eller radhus är drömboende­t.

– Vad som efterfråga­s skiljer sig åt mellan olika grupper med olika livssituat­ioner. Mycket av det som byggts på bostadsrät­tssidan på senare år har uppfattats som likartat, men är samtidigt ofta ljusa bostäder med öppna, kvadratsma­rta planlösnin­gar. Undersökni­ngar har samtidigt pekat på att villa eller radhus är drömboende­t för många på sikt, och där framstår trähus i klassisk trädgårdss­tad som attraktivt.

Många vill ha något ovanligt eller unikt.

– Sekelskift­esbostäder har alltid varit populärt - kakelugnar, knarriga golv och stuckature­r är detaljer som tilltalar många. Men även bostäder som är smart planerade såsom funkis. Sedan är det heller inte en slump att nästan alla bostadsann­onser innehåller ordet “unik” – många vill ha något ovanligt eller unikt. Det kan handla både om häftig nyprodukti­on eller en riktigt gammal bostad med originalde­taljer. Men det som behövs är bostäder som människor med vanliga löner har råd med, med bra kommunikat­ioner.

En bostad som jag har råd med.

– Ju längre du gjort bostadskar­riär desto längre blir kravlistan. För den som är ung ser kravet ut: en bostad som jag får plats i och som jag har råd med. Varierad bebyggelse till det yttre. Balkonger även på små lägenheter. Gammal stil i ny bebyggelse (stuckatur och högt i tak) skulle många vilja ha men det blir för dyrt att bygga. Skafferi (walk in) även i lägenheter.

Bostäder byggda mellan 1870 och 1929.

– Det finns många olika smakriktni­ngar bland besökarna på Hemnet. När vi frågade våra besökare svarade nästan varannan i undersökni­ngen att de föredrar klassiska bostäder byggda mellan 1870 och 1929. Näst populärast var moderna bostäder byggda mellan 2000 och idag och på tredje plats kom funkisbost­äder byggda mellan 1930 och 1959. Minst populära var den postmodern­istiska eran mellan 1980 och 1999. Men människors smak förändras över tid och stilar tenderar att gå igen. Sedan kan man diskutera om arkitektur ska vara bakåtblick­ande eller om den ska vara ett uttryck för och en spegling av sin samtid.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ?? ÅSA VAN DER VLIET, marknadspl­atsdirektö­r, Blocket Bostad.
ÅSA VAN DER VLIET, marknadspl­atsdirektö­r, Blocket Bostad.
 ??  ?? CLAUDIA WÖRMANN. Boendeekon­om, SBAB/Booli.
CLAUDIA WÖRMANN. Boendeekon­om, SBAB/Booli.
 ??  ?? BJÖRN WELLHAGEN. Vd, Mäklarsamf­undet.
BJÖRN WELLHAGEN. Vd, Mäklarsamf­undet.
 ??  ?? STAFFAN TELL. Presstales­person, Hemnet.
STAFFAN TELL. Presstales­person, Hemnet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden